Elevstøttefond

Økonomisk tilskud til LMH-ophold

Elevstøttefondens opgave er at give økonomisk tilskud til elever, der har svært ved at betale hele deres ophold selv.

Vi tror, at det kan have stor betydning for unge mennesker med et bibelskoleophold på LMH. Derfor ønsker vi, at elever, der ikke har så mange økonomiske midler, også får chancen for et bibelskoleophold.

Elever kan søge om tilskud fra fonden, når de er startet på et ophold på skolen. Hvis du som elev vil vide lidt mere om det på forhånd, så ring og tal med Bent Enevoldsen på kontoret.

Fra 2024 har fonden besluttet, at indtil videre får alle elever på efterårshold automatisk et tilskud på 5.000 kroner uden forudgående ansøgning. Derudover kan der søges yderligere på baggrund af elevens indtægt og formue.

Tilskud fra elevstøttefonden indberettes som B-indkomst, men er dog kun skattepligtig, hvis eleven IKKE deltager i storturen.

Du kan også bidrage til fonden

Fondens indtægter kommer blandt andet fra skolens to elevforeninger, hvor medlemmerne frivilligt donerer ekstra til formålet.

Alle privatpersoner kan give en pengegave til LMH’s elevfond. Gaver indbetales på Nordea: 2230 kontor 0246308934.

Ønsker du skattefradrag for din gave til elevstøttefonden, skal du opgive din cpr-nummer til skolens kontor: 4826 0766.

Er du medlem af højskolens elevforening (der udgiver bladet Båndet) eller bibelskolens elevforening (der udgiver bøger) kan du i forbindelse med din kontingentbetaling sende ekstra penge, som går ubeskåret som gave til elevstøttefonden.

Få mere information om LMH

Elevforeninger

Elevforeninger

Læs mere
Støtte til nordiske elever

Støtte til nordiske elever

Læs mere
Bliv efterårselev!

Bliv efterårselev!

Læs mere

Et forårsophold indkluderer en tur til Israel. Om efteråret rejser vi til Tyrkiet.

Læs mere om vores ture