Vinterforedrag

Tre gratis højskoleforedrag

LMH inviterer alle interesserede til 3 gratis foredrag henover vintersæsonen.

Vores første sæson med vinterforedrag var i 2018-19. Vi oplevede så stor tilstrømning ved de 3 foredrag, at vi fik mod på at gøre Vinterforedrag til en tradition.

Alle arrangementer foregår i spisesalen på Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2. Det er gratis, og der er ingen tilmelding. Efter foredragene bliver der tid til at spørge, kommentere og drøfte emnet.

Vinterforedrag sæson 22/23

Mandag, den 28. november 2022 klokken 19:30

Åndsfrihed v/adjunkt Michael Agerbo Mørch, København

Skal ytringer være frie? Må man omskære drengebørn efter religiøse forskrifter? Må man bruge demokratiets goder til at forsøge at undergrave demokratiet? Hvad er forskellen mellem at tale og at handle frit? Hvad skal forholdet være mellem stat og borger?

Sådanne spørgsmål diskuteres intenst i den offentlige debat i disse år. I Danmark har vi traditionelt haft et vidt forgrenet net af frihedsrettigheder, som historisk har været samlet under begrebet ”åndsfrihed”. Åndsfrihed sikrer mennesket frihed til at tro, mene og sige, hvad det vil. Foredraget vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler til både at belyse åndsfrihedens vigtighed og det brede pres på åndsfriheden, som vi mærker i disse år.

Michael Agerbo Mørch er medstifter af Foreningen Åndsfrihed.

Mandag, den 30. januar 2023 klokken 19:30

Taknemmelighed v/sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, København

At lære taknemmelighed er en stille revolution, som frigør indre kræfter og åbner os for verden omkring os. Men det kræver opmærksomhed og øvelse, hvis vi skal undgå, at taknemmeligheden bliver overfladisk og falsk. “Man bliver ikke taknemmelig af at blive rig; man bliver rig af at blive taknemmelig.”

Foredraget tager udgangspunkt i Niels Nymann Eriksens seneste bog, ”Taknemmelighed, hjertets hukommelse”, som både benytter sig af nyere psykologisk forskning og teologi for at forstå begrebet.

Inden Niels Nymann Eriksen blev præst på Vesterbro, forskede han i Søren Kierkegaards forfatterskab og skrev afhandling ved Cambridge University i England. “Taknemmelighed” er 3. bind i en triologi, hvor de 2 første hedder hhv  Gæstfrihed og Tålmodighed.

Mandag, den 27. februar 2023 klokken 19:30

Religiøs minoritet i Danmark v/overrabbiner Jair Melchior

Hvordan opleves det at være religiøs minoritet i Danmark? 400 år efter jøderne kom til Danmark, er der stadig tvivl om, på hvilken måde de kan være en del af samfundet.

Foredraget vil komme ind på udfordringer og fordele og generelt give et indblik i, hvordan man ser på liv og samfund som religiøs minoritet i Danmark.

Sæsonnens foredragsholdere

Adjunkt Michael Agerbo Mørch

Sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen

Overrabiner Jain Melchior

Tilmeld dig mailingliste

Vil du holde dig opdateret og få en mail direkte, når der er nye foredrag og lignende arrangementer på LMH, så bliv skrevet på vores mailingliste.

Tilmeld dig nyhedsmailen her!

Tidligere afholdte vinterforedrag

Herunder kan du se, hvilke foredrag vi tidligere har afholdt og dermed få en fornemmelse af, hvilke slags foredrag vi kunne finde på at arrangere til næste sæson.

Vinterforedrag sæson 21/22

Narnia – C.S. Lewis’ fortælling om tro og Gud v/valgmenighedspræst Henrik Højlund, Århus

Den nu afdøde engelske forfatter og professor, C S Lewis, er måske mest kendt for sine syv børnebøger, Narnia-bøgerne. Oversat til 41 sprog, solgt i mere end 100 millioner eksemplarer.
Hans egen vej fra ateisme til kristen tro blev anledning til, at han skrev en lang række dybtpløjende bøger og essays om kristendom versus andre former for tro og tilværelsessyn. Men i børnebøgerne er det, som om han lader den fantasifulde fortælling tage fat i de samme temaer, så det fungerer mindst lige så overbevisende som de tankekloge bøger.

Arkæologiske fund, der kaster lys over Biblen v/professor Jens Bruun Kofoed, Karlslunde

Kan arkæologi gøre en forskel på, hvordan vi opfatter Bibelen og beretningerne i den? Har arkæologiske fund betydning for, om vi forstår Bibelens beretninger korrekt? Kan de være bevis for, om beretningerne er historiske eller bare gode vandrehistorier?
Jens Bruun Kofoeds baggrund for at holde foredraget er en ph.d.-afhandling om det gamle Israels historie og et forskningsspeciale om skabelsesforståelsen i det gamle Israel og den gamle Orient. I den forbindelse har han beskæftiget sig indgående med det arkæologiske materiale, som er relevant for forståelsen af de bibelske tekster.

Skam v/psykolog Louise Sølvsten Nissen, Køge

Skam er en følelse, som har fået mere opmærksomhed de seneste år. Alligevel er der noget naturlig i, at vi alle gemmer vores egen skam væk. Hvad er skam? Hvad gør den ved os? Hvordan skal vi håndtere den? Dertil vil vi se på, hvad det kristne budskab har at sige ind i skammens univers.

Corona-aflyste 20/21-foredrag

Korset i kunsten v/teolog Leif Andersen

Pæne psykopater v/psykolog Irene Rønn Lind

Vinterforedrag sæson 19/20

Händels Messias v/dirigent, komponist og underviser Nenia Zenana, Hørsholm

I 1741 skrev Händel på bare 24 dage sit kæmpe værk, som blev uropført 18. nov 1741 i Dublin som velgørenhedskoncerter. Men det bliver ikke mange fakta, denne aften vil dreje sig om.
I stedet vil tilhørerne blive taget med på en rejse gennem værket, som har mange facetter og farver i ord og toner: fra det store og vilde til det stille og fredfulde. Vi ser på den helt store ramme, får et overblik over den store buffet af tekst og musik og dvæler ved det enkelte – måske personlige – øjeblik. Messias er så stor en pallet, at der er noget til alle slags mennesker og alle slags situationer.
Aftenen vil også blive et kig ind i dirigentens arbejde med at finde balancen mellem at styre det hele – og så at overgive sig og lade musikken føre sig ved hånden.

Fatttigdom – fakta og etik v/fhv. formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen, Hillerød

Danmark er et af verdens rigeste lande, hvor få har for meget og færre for lidt. Alligevel går det skævt for stadig flere. Fattigdom og ulighed er stigende, og mange med misbrug og psykiske lidelser får ikke de tilbud og den hjælp, de har brug.
I foredraget bliver der fremlagt fakta for Rigets tilstand og temperaturen bliver taget på vores solidaritet og etik, når det gælder fattige og udsatte i vores samfund.

Kønsidentitet i en kønsneutral tid v/leder af Kristent Pædagogisk Institut Carsten Hjorth Petersen, Hillerød

Er vores køn en konstruktion eller en given identitet? Har kristendommen noget at sige om kønsidentitet? Hvad gør den kønsneutrale ideologi ved børn og unge? Disse og lignende spørgsmål er vigtige, fordi vores køn og seksualitet er en grundlæggende del af vores selvopfattelse og identitet. Det er tilmed spørgsmål, der ikke blot har betydning for det enkelte individ, men også for vores fællesskaber og samfund.

Få mere information om LMH

Sommerhøjskole

Sommerhøjskole

Læs mere
Bibeldage

Bibeldage

Læs mere
Litteraturdag

Litteraturdag

Læs mere

Et forårsophold indkluderer en tur til Israel. Om efteråret rejser vi til Tyrkiet.

Læs mere om vores ture