fbpx

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse. Når du fortsætter med at bruge lmh.dk, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Læs mere om cookies

Historien

LMH’s historie rækker mere end 90 år tilbage i tiden

De første 66 elever ankom til skolen den 6. maj 1923. Da var der 3 måneders kurser for piger og fra 1. november 5 måneders ophold for mænd. De fleste mænd skulle være landmænd og kvinderne husmødre. Den overvejende del af timerne, både sommer og vinter, handlede om praktiske emner. Resten, ca. 10 timer ugentlig, var til foredrag, historie, sang og kristendom. De få, der ikke var landmænd, fik undervisning i bogholderi, sprog mm. De kaldtes ”ekstraholdet”. Denne højskoleform var helt i tidens ånd. Sådan var det på de fleste højskoler i mellemkrigsårene.

I krigens skygge

Fra september 1943 til marts 1946 var skolen beslaglagt. Først af tyskerne til kaserne for ca. 200 soldater, og efter krigen brugte de danske myndigheder LMH til at huse ca. 500 flygtninge. I noget af den tid blev der holdt højskole i Gilleleje.

1946-62

Landbrugslinjen fik et vældig løft ved købet af husmandsstedet Rolighed i 1942, som blev LMHs ”forsøgsgård”. I samme periode blev LMH forskole til sygeplejehøjskolen, og der blev tilbudt særlige fag som forberedelse til lærerseminariet. Sang og musik, der altid havde fyldt meget på skolen, blev i disse år til en musikafdeling. Ekstraholdet blev udbygget og fik navnet højskolelinjen. Bibelskolelinjen begyndte i 1947. Det var noget helt nyt, ikke bare på LMH, men i hele Danmark. Det var kendt i udlandet, men ikke hos os. Efter to ansøgninger blev der givet statsstøtte også til denne linje. I samme periode blev skolen udbygget med en ny elevfløj.

Forandringens årti

1960’erne var et af de årtier, hvor der var de største omskiftelser på LMH. Landbrugslinjen blev nedlagt. Samme vej gik det med sygeplejeforskolen og forberedelsen til seminariet. Der kom nye kursusterminer i 1967, så vinter- og sommerhold blev til forårs- og efterårshold, og mande- og kvindehold blev til fællesskole. I 1962 afløstes forstander Frits Larsen af Johannes Christensen, som igen i 1970 bliver afløst af Hans Erik Nissen. En anden væsentlig faktor i den periode er flere åndelige opvækkelser, ikke bare i Luthersk Missionsforening, også i Indre Mission og den kristne studenterbevægelse KFS.

En gylden periode

Vækkelsen førte til en hunger efter bibelundervisning og blev indgangen til en gylden periode, hvor unge i stort tal søgte LMH. Da var holdstørrelser på 90 elever almindeligt. I 70’erne var der en særlig åbenhed og modtagelighed i elevflokken. Tændte elever satte andre i brand. Det var Guds rige det gjaldt – også ud over resten af verden. Flere og flere fik syn for ydremission og antallet af missionærer i Luthersk Missionsforening steg fra 30 til 90. Som resultat af denne åbenhed, blev der i 1977 startet en 10 måneders bibel- og højskolelinje. Et andet resultat af de store hold er den nye dagligstue fra 1973 og spisesalen fra 1974.

Et relief

Da nordfløjen blev indviet i 1960, skænkede arkitekt Næsteds et relief til skolen, som endnu hænger i den nye elevfløj. Det viser Jesus i samtale med de to disciple i Emmaus. I teksten fra Lukas evangeliet kapitel 24 vers 32 står der: ”Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og lukkede skrifterne op for os”. Disse ord udtrykker det, der i alle årene har været og stadig er skolens hovedsag.

Se flere gamle billeder, og læs om LMH’s 90-årige historie i elevbladet Båndet nr3/2013