Sæt ord på!

Øv dig i mundtlig formidling af Guds ord

Brænder du for at formidle det kristne budskab til børn, unge eller voksne? Så får du solid udrustning til en tjeneste som mundtlig formidler af Guds ord, hvis du vælger den linje, vi kalder:

Sæt ord på – uddannelse i kristen formidling

Dette forløb er et NYT tilbud fra august 2021, så du nu har yderligere en valgmulighed udover fordybelseslinjen og lovsangslederuddannelsen, hvis du vil være på LMH i 10 måneder.

Måske har du overvejet, om du skal være fritidsprædikant eller fuldtidsmissionær? Eller du drømmer måske om at holde bibeltimer for juniorer eller søndagsskole for børn? Eller du har måske stor lyst til at forkynde særligt til kvinder, til socialt udsatte eller unge gamere?  Sæt ord på – uddannelse i kristen formidling giver dig både redskaber til mundtlig formidling og noget at formidle!

Forankring – udrustning – praktik

Sæt ord på – uddannelse i kristen formidling består af tre områder:

Forankring

På LMH giver vi dig undervisning i en bibelsk og evangelisk luthersk kristendom som sigter på både kundskab og tro. Du skal følge alle vores obligatoriske fag både forår og efterår. På den måde bliver du selv forankret i det gode budskab, du skal formidle.
Se LMH’s obligatoriske fag på fag-siden ved at bruge sorteringen i toppen af siden

Udrustning

På LMH tilbyder vi en række fag, som sigter på udrustning til forskellige tjenester i Guds rige. Fagene tages i løbet af hele året og kan ikke presses sammen til på halvt år. Via disse fag får du konkret viden og redskaber til kristen formidling:

 • Apolegetik/trosforsvar
 • Bibelsk tekstforståelse
 • Evangelisation
 • Kristen tjeneste
 • Kristen lederskab
 • Prædikenlære
 • Retorik
 • Sjælesorg

Se mere om formidlingsfagene på fag-siden ved at sortere med klik på “SÆT ORD PÅ”

Praktik

Der indgår obligatorisk praktik, hvis du vælger Sæt ord på. Det sker dels ved andagter mv. internt på LMH, dels ved at deltage i opgaver “ud af huset”. På den måde får du også øvet dig i mundtlig formidling under vejledning og i trygge rammer.
Den obligatoriske praktik bliver altid fulgt til dørs med feedback og består af:

 • Mindst tre andagter både forår og efterår
 • Deltagelse i “tjenester ud af huset” både forår og efterår
 • Deltagelse i et-årsklassens infotur
 • To forkyndende/formidlende opgaver uden for huset både forår og efterår, fx ungdomsmøde, juniorklub eller lovsangsholdets arrangementer

 

Andre bakker op om dit ophold

Du skal ikke have særlige forudsætninger for at kunne melde dig til Sæt ord på – uddannelse i kristen formidling. Men som du måske fornemmer, så skal du have stor lyst til at lægge en indsats i det, og du står ikke helt alene:

 • Daniel Burgdorf er ansvarlig lærer for uddannelse inkl. praktik og står til rådighed for sparring efter behov. Andre LMH-lærere medvirker i det omfang, deres fag indgår i Sæt ord på.
 • Andre vil bede for dig. Du spørger en til to af dine højskolekammerater om at blive bedevenner eller andre, du kender, om at være dine særlige forbedere under dit LMH-ophold med særlig fokus på, når du skal ud i formidlingsopgaver.
 • Erfarne kristne, som selv har stået i en tjeneste med mundtlig formidling, stiller sig til rådighed, så vi kan komme på besøg og høste nogle af deres erfaringer.
 • LMH tager kontakt – efter aftale med dig – til forsamlinger i Luthersk Mission eller andre sammenhænge ved opholdets slutning, for at du kan blive inddraget i en tjeneste dér efter LMH.

Der kan være max 6 elever tilmeldt Sæt ord på pr. skoleår. Vi begynder i august og slutter i juni, se de konkrete datoer for de næste par år her.

Selvom der hverken er karakterer eller eksamen i forbindelse med Sæt ord på, kalder vi det en uddannelse, fordi du opnår reelle kompetencer, som du kan gøre brug af siden hen. Du får også et diplom med en udtalelse og beskrivelse af uddannelsens indhold, når du har gennemført både et efterårs- og et forårsophold på LMH med denne kombination af fag og undervisning.

Muligheder for økonomisk støtte

Et ophold på LMH i 10 måneder koster cirka 68.000 kr (se nøjagtige priser her). Det er mange penge i lang tid, når man ikke kan tjene noget samtidig. Men der er mulighed for at søge økonomisk støtte på forskellig måde. Elevstøttefonden kan søges, når du er begyndt på LMH. Desuden har elever på “Sæt ord på” nogle yderligere muligheder for at søge støtte – kontakt skolen for at høre mere om det: lmh@lmh.dk.

LMH blev et vendepunkt for mig på forskellige måder, herunder en begyndelse på en rejse som forkynder, som på ingen måde lå i mine planer. 

”LMH blev et vendepunkt for mig på forskellige måder, herunder en begyndelse på en rejse som forkynder, som på ingen måde lå i mine planer. Gud ønsker at bruge os – også uden for vores planer. Måske er det dig, der skal springe ud i SÆT ORD PÅ? Og se hvor han leder dig hen?”

– Kasper Beck Drejer, stud.theol.

 

Okay. Dét her bliver fedt. Et vildt spændende tiltag til formidling af Jesus, som helt sikkert udvikler og udruster dig.

”Okay. Dét her bliver fedt. Et vildt spændende tiltag til formidling af Jesus, som helt sikkert udvikler og udruster dig. Havde SÆT ORD PÅ været der back in the days, da jeg var ung og gik på LMH, havde jeg valgt den. Gør det.”

– Amalie Bach Dybdal, læge

Se videoer om uddannelsen

Lærer Daniel Burgdorf fortæller om formålet og indholdet på linjen: Sæt ord på – uddannelse i kristen formidling.

 

Bibelsk tekstforståelse er et af de obligatoriske fag i Sæt ord på. Underviser Christian Maymann fortæller kort om fagets formål og Jette fortæller, hvad hun fik ud af undervisningen. Faget bliver også udbudt som valgfag for elever på andre linjer.

Få mere information om LMH

Fag på LMH

Fag på LMH

Læs mere
Hvad koster det?

Hvad koster det?

Læs mere
Elever om LMH

Elever om LMH

Læs mere
Ture og aktiviteter

Ture og aktiviteter

Læs mere
Tid til fordybelse

Tid til fordybelse

Læs mere
Livet, troen og tjenesten

Livet, troen og tjenesten

Læs mere

Et forårsophold indkluderer en tur til Israel. Om efteråret rejser vi til Tyrkiet.

Læs mere om vores ture