Mentorordning

Ordningen for dig, som har afbrudt eller aldrig begyndt en ungdomsuddannelse

For at du kan komme i betragtning, skal følgende være opfyldt:

  • Du skal være dansk statsborger
  • Du skal være mellem 17 ½ og 25 år
  • Du skal have en uddannelsesplan, som er underskrevet af dig selv, evt. forældre, samt UU-vejleder
  • Af uddannelsesplanen skal fremgå, at du er uden afsluttet ungdomsuddannelse, og at mentorordningen på højskolen er relevant for dig

På LMH varetager vi ordningen primært i samarbejde med din UU-vejleder.

Du vil blive tildelt en mentor (pt lærer Thomas Wind) og sammen lægger I en plan for forløbet af den vejledning, der gerne skulle være med til at afklare dine muligheder for en at gennemføre en ungdomsuddannelse efter LMH.

En væsentlig brik i mentor-ordningen er regelmæssige samtaler med mentor.

Vi har mulighed for at have 2 mentor-forløb per hold, derfor er det “først-til-mølle”. Ønsker du mentor-forløb på E23, er deadline for tilmelding 15. juni.

 

Få mere information om LMH

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning

Læs mere
Elever om LMH

Elever om LMH

Læs mere
Fag på LMH

Fag på LMH

Læs mere

Et forårsophold indkluderer en tur til Israel. Om efteråret rejser vi til Tyrkiet.

Læs mere om vores ture