Livet, troen, tjenesten

Livet, troen, tjenesten

Mødet med andre elever, lærere og med Bibelen giver dig perspektiv på en række store livsområder

Livet, troen og tjenesten er de tre nøgleord, vi arbejder med. Gennem mødet med Bibelen, lærere og andre elever vil vi gerne give dig noget til livet som menneske, til troen på Gud og udfordre og udruste dig til tjeneste for Gud og mennesker.

Livet

På LMH vil vi vise dig din store værdi i Guds øjne. Vi vil sammen med dig arbejde på, at du udvikles og modnes både i forhold til dig selv og i samspillet med andre.

Troen

Ingen kan give andre tro, men på LMH møder du budskabet om Jesus, som kan få troen til at spire frem. Vi vil vise dig Bibelen som troens fundament og give dig større forståelse for Bibelens budskab i sin helhed. Det er kilden, der kan skabe en afklaret kristen tro og overbevisning.

Tjenesten

På LMH opmuntrer vi dig til at tjene Gud og dine medmennesker. Gennem undervisning, samtaler og fællesskabet bliver du opmuntret, udrustet og udfordret til at gå ind i opgaver i diakoni, menighed og mission.

Mens du er elev, får du mulighed for praktisk tjeneste ved fx deltage i frivillige grupper, der går på fængselsmission, besøger soldaterhjem, hjælper i en juniorkreds mv.

Går du allerede og tænker over, hvordan du kan tjene med det, du allerede har af talenter og engagement, så er et 10-måneders ophold en oplagt mulighed for yderligere afklaring og fordybelse. Vi har et særlige forløb, som retter sig mod en tjeneste med lovsang og et forløb, der retter sig mod mundtlig formidling af evangeliet til andre. Se mere om de to særlige 10-måneders forløb via knapbillederne herunder.

Få mere information om LMH

Tid til fordybelse

Tid til fordybelse

Læs mere
Uddannelse i kristen formidling

Uddannelse i kristen formidling

Læs mere
Lovsangslederuddannelse

Lovsangslederuddannelse

Læs mere
Elever om LMH

Elever om LMH

Læs mere
Fokus og fællesskab

Fokus og fællesskab

Læs mere
Fag på LMH

Fag på LMH

Læs mere

Et forårsophold indkluderer en tur til Israel. Om efteråret rejser vi til Tyrkiet.

Læs mere om vores ture