Værdigrundlag

Værdigrundlag

LMH’s værdier baserer sig på Bibelen, den evangelisk lutherske lære og Rosenius’ evangelieforståelse

LMH har et treleddet værdigrundlag:

  • Den evangelisk-lutherske lære er et sandt udtryk for, hvad Gud har åbenbaret til frelse for mennesker.
  • C.O. Rosenius’ erkendelse af evangeliet er et med det bibelske og lutherske budskab.

Skolens formål

LMH’s formål er – på basis af sit grundlag – gennem en almen undervisning med særlig vægtlægning på de bibelske fag:

  • at formidle oplysning og livsforståelse, samt medvirke til personlig modning og udvikling.
  • at tilskynde eleverne til personlig tro på Jesus Kristus samt vækst i troens liv.
  • at formidle et kald til at gå ind i opgaver i Guds riges arbejde, både i Danmark og internationalt.

Skolen drives inden for rammerne af gældende regler for frie kostskoler.
LMH’svedtaegter (pdf)

Få mere information om LMH

LMH's bestyrelse

LMH's bestyrelse

Læs mere

LMH's vision

Læs mere
LMH's historie

LMH's historie

Læs mere

Et forårsophold indkluderer en tur til Israel. Om efteråret rejser vi til Tyrkiet.

Læs mere om vores ture