Henrik Schoppe

Henrik Schoppe

Pedelmedhjælper

Henrik har været pedelmedhjælper siden 2013

Født 1961

Som pedellens makker er Henrik med til at ordne den løbende vedligeholdelse af LMH’s bygninger og udeområder.

Et forårsophold indkluderer en tur til Israel. Om efteråret rejser vi til Tyrkiet.

Læs mere om vores ture